Boucht & Nikula

Aktuellt

Aktuellt

1.10.2021 Advokaten Björn Boucht ansluter som ny delägare i byrån från den 1 oktober 2021. Till Bouchts specialområden hör bl.a. brottmål, mögelskador i fastigheter, bostadsaktiebolags-, arbets- och vårdnadstvister.

23.8.2021 Styrelsen för Finlands advokatsamfund antog byråns jurist Björn Boucht som ny ledamot vid sitt sammanträde den 21 augusti. Boucht erhåller advokattiteln from 1 september.

11.6.2021 Staden Jakobstad har i maj 2021 efter en upphandling beslutat att köpa juridiska sakkunnigtjänster av Boucht & Nikula under året 2021-2022.