Boucht & Nikula

Aktuellt

Aktuellt

11.6.2021 Staden Jakobstad har i maj 2021 efter en upphandling beslutat att köpa juridiska sakkunnigtjänster av Boucht & Nikula under året 2021-2022.