Asianajotoimisto Boucht & Nikula

Luotettava kumppanisi oikeudellisesti haastavissa tilanteissa.

 

Ota yhteyttä

Tervetuloa Boucht & Nikulaan, Pohjanmaan vanhimpaan asianajotoimistoon

Toimistollamme on pitkä kokemus alalta ja siksi tiedämme mitä vaaditaan, että oikeutesi huomioidaan. Toimistomme asianajajat ovat kokeneita, päteviä ja sitoutuneita kuuntelemaan Sinua. Tavoitteemme on luoda parhaat mahdollisuudet Sinulle ja taata, että oikeutesi otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Hoidamme kaiken tyyppisiä juridisia toimeksiantoja, mutta olemme erikoistuneet rikosoikeuteen, perhe- ja perintöoikeuteen sekä sopimus- ja kiinteistöoikeuteen. Avustamme pääasiassa yksityishenkilöitä, mutta edustamme myös yrityksiä ja julkisia yhteisöjä.

Asianajotoimistomme on perustettu 1941 ja on Pohjanmaan vanhin.

Lue lisää

Palvelumme

 

Perheoikeus

Avustamme myös avioeroon tai avosuhteen päättymiseen liittyvissä varallisuusriidoissa ja huoltajuusriidoissa. Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, avioehtoja, osituksia sekä sopimuksia omaisuuden jaosta avosuhteen päättyessä.

 

Työoikeus

Avustamme työsuhderiidoissa, neuvomme kysymyksissä liittyen mm. työsopimuksen sisältöön, osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteessa, tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun, yksityisyydensuojaan työelämässä sekä muutoksenhakuun virkanimityksissä. Avustamme myös työrikosasioiden käsittelyssä tuomioistuimessa.

 

Sopimusoikeus

Huolellisesti kirjoitettu sopimus oikeassa ajankohdassa muodostaa perusteellisen osan riskienhallinnassa ja se säästää aikaa, rahaa ja liikesuhteita. Tästä syystä kannattaa kääntyä meidän puoleen ennen kuin ilmenee oikeudellisia epäselvyyksiä sopimuksessa.
Laadimme, kommentoimme ja teemme riskianalyyseja sopimuksista. Avustamme myös erilaisissa sopimusriidoissa.

 

Hallinto-oikeudelliset asiat

Neuvomme kysymyksissä eri hallintomenettelyihin liittyen. Avustamme erilaisten asioiden käsittelyssä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mm. liittyen muutoksenhakuun kunnallisen päätöksenteon johdosta.

 

Asunto- ja kiinteistökauppariidat

Vahingonkorvausoikeus, erityisesti kosteus- ja homevahingot sekä salaisista virheistä johtuvat riidat. Avustamme myös maanmittaustoimituksissa ja oikeudenkäynneissä maaoikeudessa.

 

Julkiset hankinnat

Hoidamme valituksia markkinaoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä oikaisuvaatimukset hankintayksikölle.

 

Terveydenhuolto-oikeus

Avustamme kysymyksissä liittyen mm. potilaan oikeusturvaan, potilasvahinkoon ja tähän liittyvään korvausvaatimusmenettelyyn.

 

Rikosasiat

Hoidamme toimeksiantoja sekä puolustajana että rikosuhrin avustajana kaikentyyppisissä rikosasioissa.

 

Perintöoikeus

Laadimme mm. perunkirjoja, perinnönjakoja ja testamentteja.

 

Henkilöstö

 

Peter Nygård

Peter Nygård

Asianajaja, varatuomari

Erityisala: perhe- ja perintöoikeus

 

Peter Boucht

Peter Boucht

Asianajaja, varatuomari

Erityisalat: vahingonkorvausoikeus erit. kosteus- ja homevahingot, työ- ja sopimusriidat

 

Björn Boucht

Björn Boucht

Lakimies, varatuomari

Erityisalat: rikosoikeus, työoikeus, kosteus- ja homevahingot, asunto-osakeyhtiöasiat, potilasvahinkoasiat sekä huoltajuusriidat. Lue lisää

 

Alex Rauhala

Alex Rauhala

Oikeustieteen opiskelija, Helsingin yliopisto.

Avustaa työtehtävissä opiskelujen ohella.

Finlands Advokatförbund

Kuulumme Suomen Asianajajanliittoon

Ota yhteyttä

Jos teillä on kysyttävää koskien oikeudellista ongelmaa, älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä.