Boucht & Nikula

Palvelut & hinnat

Palvelut

Asianajotoimisto Boucht & Nikula hoitaa juridisia toimeksiantoja suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä, myös ulkomailla asuville.

Toimistossamme palvelee asianajaja Peter Nygård ja varatuomari Björn Boucht. Alex Rauhala avustaa työtehtävissä koulunkäynnin ohella.

 

Palvelumme


Perheoikeus
Avustamme myös avioeroon tai avosuhteen päättymiseen liittyvissä varallisuusriidoissa ja huoltajuusriidoissa. Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, avioehtoja, osituksia sekä sopimuksia omaisuuden jaosta avosuhteen päättyessä.

Työoikeus
Avustamme työsuhderiidoissa, neuvomme kysymyksissä liittyen mm. työsopimuksen sisältöön, osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteessa, tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun, yksityisyydensuojaan työelämässä sekä muutoksenhakuun virkanimityksissä. Avustamme myös työrikosasioiden käsittelyssä tuomioistuimessa.

Hallinto-oikeudelliset asiat
Neuvomme kysymyksissä eri hallintomenettelyihin liittyen. Avustamme erilaisten asioiden käsittelyssä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mm. liittyen muutoksenhakuun kunnallisen päätöksenteon johdosta.

Asunto- ja kiinteistökauppariidat
Vahingonkorvausoikeus, erityisesti kosteus- ja homevahingot sekä salaisista virheistä johtuvat riidat. Avustamme myös maanmittaustoimituksissa ja oikeudenkäynneissä maaoikeudessa.

Julkiset hankinnat
Hoidamme valituksia markkinaoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä oikaisuvaatimukset hankintayksikölle.

Terveydenhuolto-oikeus
Avustamme kysymyksissä liittyen mm. potilaan oikeusturvaan, potilasvahinkoon ja tähän liittyvään korvausvaatimusmenettelyyn.

Rikosasiat
Hoidamme toimeksiantoja sekä puolustajana että rikosuhrin avustajana kaikentyyppisissä rikosasioissa.

Perintöoikeus
Laadimme mm. perunkirjoja, perinnönjakoja ja testamentteja.

Sopimusoikeus
Huolellisesti kirjoitettu sopimus oikeassa ajankohdassa muodostaa perusteellisen osan riskienhallinnassa ja se säästää aikaa, rahaa ja liikesuhteita. Tästä syystä kannattaa kääntyä meidän puoleen ennen kuin ilmenee oikeudellisia epäselvyyksiä sopimuksessa.
Laadimme, kommentoimme ja teemme riskianalyyseja sopimuksista. Avustamme myös erilaisissa sopimusriidoissa.


Hinnat

Laskutamme tehtävän suorittamiseen käytetyn ajan mukaan.

Tuntipalkkio
Tavanomaiset tehtävät: 150 – 225 euroa tunti.
Tehtävät, jotka vaativat erityisasiantuntemusta: 220 – 280 euroa tunti.

Kaikkiin hintoihimme sisältyy arvonlisäveroa 24%.