Boucht & Nikula

Medarbetare

Björn Boucht

Björn Boucht

Jurist, vicehäradshövding, tillstånd att fungera som rättegångsbiträde

Specialområden:

  • brottmål (både uppdrag som försvarare och målsägandebiträde)
  • arbetsrätt
  • avtalsrätt
  • patientskador
  • fukt- och mögelskador i lägenhet eller fastighet
  • tvister i bostadsaktiebolag
  • vårdnadstvister

Efter juristexamen auskulterade jag vid Jakobstads tingsrätt och blev vicehäradshövding. Därefter har jag arbetat som häradsåklagare, föredragande vid Vasa hovrätt och som tingsdomare i Österbottens tingsrätt. Som åklagare har jag deltagit i tjänstemannautbytesprogram i Sverige och i Italien. Jag har genomgått ett mentorprogram för åklagare i ekonomiska brottmål och fungerat som en av riksåklagarens nyckelåklagare för arbets-, korruptions- och tjänstebrott. Vidare har jag arbetat som förvaltningsjurist vid Skyddspolisen och Vasa sjukvårdsdistrikt. De senaste åren har jag arbetat som förvaltningsdirektör vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Jag har arbetat som jurist i mer än 20 år.

Drivna ärenden i Högsta domstolen

  • HD:2019:53

Arbetserfarenhet
2018 - 2020 Förvaltningsdirektör, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun
2018 Förvaltningsjurist, Skyddspolisen
2013 - 2017 Jurist, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun
2011 - 2013 Tingsdomare, Österbottens tingsrätt
2010 Fiskal, Vasa hovrätt
2010 Tjänstemannautbyte vid åklagarämbetet i Rom, Italien
2008 - 2009 Riksåklagarens nyckelåklagare för arbets-, korruptions- och tjänstebrott
2003 - 2009 Häradsåklagare, Korsholms härad, senare Österbottens åklagarämbete
2007 Tjänstemannautbyte vid Ekobrottsmyndigheten och riksenheten mot korruption i Stockholm
2002 Biträdande åklagare, Pedersöre härads åklagarämbete
2001 Tingsnotarie, Jakobstads tingsrätt

 

Björn Boucht